Tự động hóa là việc sử dụng nhiều hệ thống điều khiển cho các thiết bị hoạt động tự động.Tự động hóa ngày càng phổ biến cho hệ thống máy , thiết bị công nghiệp , dân dụng , thiết bị công nghệ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *